Crossroads

Om prosjektet

Crossroad er et lavterskel Start-Up program for unge som ønsker å utvikle egne ideelle prosjekter.

Programmet vil være praktisk og det skal være mulig å ha kunnskap nok til å skrive en presentasjon av organisasjonen, en søknad, eller en forretningsplan etter gjennomført program.

Deltagere tilbys i tillegg individuell oppfølging, begrenset oppad til 3 møter per deltager.

Temaer som vil settes på agendaen i prosjektperioden: Prosjektutvikling- og ledelse, økonomi, ledelse, kommunikasjon, markedsføring og viktigheten av relevant nettverk.

Crossroad består av 12 moduler og vil også være tilgjengelig online. Oppstart ultimo august - følg med på vår Facebook side for annonsering av hver enkelt kurs samling.

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på? Ta kontakt på post@Fakkeltog.com

Programmet er støttet av Oslo kommune.