Forbilde i Norge

Om prosjektet

«Forbilde»

Vi videointervjuer mennesker med minoritetsbakgrunn om ting de er stolte over å ha oppnådd.

Vi viser frem de ressursene som bor i folk på en lett og ledig måte og er samtidig en motvekt mot all negativ oppmerksomhet i etablerte media.

Vi identifiserer intervjuobjekter, intervjuer, og klipper sammen filmer ment for sosiale medier.

Har du gjort noe du er stolt av, noe som andre kan bli inspirert av - ta kontakt.