Hellas

Hellas

Etter avtalen mellom EU og Tyrkia i mars 2016 ble de over 50.000 flyktningene som befant seg i Hellas i realiteten sittende fast. Deres humanitære behov er enorme.

Den økonomiske krisen rammet Hellas hardere enn de fleste europeiske land. På toppen av dette opplevde Hellas en sterk økning i migrasjon fra Tyrkia over Middelhavet, totalt flyktet over 1 million gjennom Hellas i løpet av 2015 og våren 2016.

Selv om migrasjonen til Hellas nesten har stoppet opp etter avtalen mellom Tyrkia og EU, er fortsatt over 50.000 mennesker strandet i Hellas. De har behov for helsehjelp, mat, forbedring av sanitære forhold og annen nødvendig hjelp.

Selv om Hellas forsatt er vertskap for et stort antall asylsøkere, klarer de ikke å beskytte rettighetene deres. Mangler i mottaks- og asylsystemet økte med alvorlig overbefolkning, uhygieniskebo forhold og mangel på spesialisert omsorg, inkludert medisinsk behandling, traumerådgivning og psykososial støtte.

For eksempel så er Flyktningleiren Moria som er lagt til et gammelt fengsel og er bygget for å kunne håndtere mellom 2500 og 3000 mennesker huset opp til 9000 migranter. Fysisk og kjønnsbasert vold er vanlig.