HUN

Om prosjektet

HUN - forum for Empowerment:

Et prosjekt som har til hensikt å løfte minoritet kvinners deltagelse i samfunnet. Dette gjøres gjennom samtalegrupper, workshops, foredrag innenfor emner som spenner fra religiøse dilemmaer, familie og barn, politikk, arbeid & utdanning, selvutvikling, kvinners rettigheter, foto, teknologi, og hvordan tjene penger på dine talenter med mere. I tillegg til at vi har dialogmøter, og bygger målrettet samarbeid med trossamfunn og kvinneorganisasjoner.

Følg vår side på Facebook for oversikt over tilbud.

Prosjektet er støttet av Oslo kommune.

Hvis du er en kommune som kunne tenke deg en av våre kurs eller samtalegrupper, ta kontakt.