Iraq

Iraq

Den humanitære situasjonen i Irak er en av verdens mest akutte. Det har vært store bølger av internt fordrevne (flyktninger i eget land) helt tilbake til 1968. Disse er forårsaket av en kombinasjon av faktorer, inkludert intern væpnet konflikt, ekstern intervensjon og politisk, etnisk og religiøs forfølgelse. Den siste bølgen av flyktninger begynte i slutten av 2013, da IS begynte å beleire store områder. I dag lever 2,1 millioner mennesker som interne flyktninger på grunn av tidligere konflikter. Oversvømmelser og jordskjelv forårsaker også fordrivning i Irak.

For andre året på rad, overgikk returbevegelsene antallet nye interne flyktninger i 2018.

Mens 150.000 nye interne flyktninger ble tvunget til å forlate hjemmene sine så er det registrert 1.1 million personer som returnerer bort fra leir for internt fordrevne. Mangelen på informasjon om returforhold, som for eksempel skade på boliger, mangel på grunnleggende infrastruktur og den utbredte tilstedeværelsen av udetonerte ekplosiver stiller spørsmålstegn ved bærekraften i returene. Oversvømmelse og tørke utløste de fleste av de 69.000 nye interne flyktninger i 2018.

Fakkeltog har gjennom grunnlegger Farooq som selv er fra Bhagdad et stort nettverk og et aktivt frivillig team i Irak. Teamet vårt ledes av Aissar AlSanduk som kjenner godt til forholdene i Irak gjennom sitt mangeårige arbeid som journalist.

Vårt arbeid i Irak retter seg i all hovedsak mot kvinner og barn som fremdeles bor i flyktningeleir for internt fordrevne, og vi gjennomfører aktiviteter som har til hensikt å forberede dem på et normalt og verdig liv. Vi samarbeider med det sentrale Universitetet i Bagdad som bidrar med kompetanse pro-bono.

Vi jobber for tiden med utviklingen av et større prosjekt i Mosul, det kan du lese mer om her: informasjon kommer.

Gjennomføring av aktivitetene er basert på frivillig innsats og det betyr at den støtten vi får går i sin helhet til saken.