Refstad - Aktiviteter for barn

Om prosjektet

Aktiviteter for barn ved Refstad transittmottak: Vi har etablert et velfungerende samarbeid med Refstad og kommer til å gjennomføre omkring 12 aktiviteter for barn og familier i 2020.

Aktivitetene tar sikte på å aktivisere barna på en pedagogisk måte, men mest av alt å tilby et pusterom for barn og voksne i en krevende periode

Vi har etablert samarbeid med flere andre organisasjoner og frivillige for å gjennomføre aktivitetene.

Vil du støtte disse aktivitetene?